Valikko

Valikko

PSYKOLOGISET TAIDOT PALAUTUMISEN TAUSTALLA -tallenne

Maksuton webinaari (pidettiin 11.1. 2024 klo 18:00 – 19:00) aiheena Psykologinen joustavuus apuna parempaan palautumiseen. PSYKOLOGISET TAIDOT PALAUTUMISEN TAUSTALLA Halutessamme lisätä kestävää hyvinvointia tai saavuttaa erilaisia tavoitteita työssämme, urheilussa tai millä tahansa elämän osa-alueella, oleelliseksi onnistumisen tekijäksi tiedetään, ei niinkään kurinalaisuus ja itsensäruoskiminen, vaan laadukas palautuminen. Jos ei palaudu, ei opi, eikä jaksa. Palautumisen taito […]

Mindsetin merkitys tavoitteiden saavuttamisessa – maksuton webinaaritallenne 29.9. 2023

Coachingin vaikuttavuus perustuu pitkälti mindsetin systemaattiseen tutkimiseen ja kehittämiseen. Tietoisesti mindsettia jumppaamalla, pystymme useimmiten löytämään ne tekijät, jotka ovat estäneet sinua pääsemästä tavoitteisiisi ja ennenkaikkea paljastamaan ne kohdat, joita nikkaroimalla voisit päästä tilanteessa eteenpäin. Sinussa on muutosvoimaa enemmän kuin arvaatkaan! Jos olet rehellisesti sitä mieltä, että olet kaikilla elämän osa-alueilla juuri niin tyytyväinen kuin haluat […]

RATKAISUKESKEINEN VUOROVAIKUTUS – MAKSUTON WEBINAARITALLENNE

Sanotaan että ihmissuhteiden laatu, niin töissä kuin yksityiselämässä, määrittelee elämämme laadun. Mikäli siis haluaa kehittää elämää, on aloitettava itsestä: omista tietoisuus-, itsesäätely- ja vuorovaikutustaidoista.  Ratkaisukeskeinen vuorovaikutus on eteenpäin vievää tietoista kommunikaatiota, jolla on itsetuntemusta ja mahdollisuuksia luova potentiaali. Tässä toivotussa webinaarissa, holististen coaching-taitojen kouluttaja, Sertifioitu Coach Auli Hedman avaa ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen perusteita, joten mikäli haluat […]

Psykologisen joustavuuden merkitys stressin hallinnassa – webinaaritallenne

Psykologisen joustavuuden merkitys stressin säätelylle

Stressitöntä elämää ei ole olemassakaan, mutta sen sijaan on olemassa toimivia ja ei niin toimivia keinoja sen hallitsemiseksi. Jos haluat oppia, tutkimukseen ja näyttöön pohjautuvia resilienssiä vahvistavia itsesäätelyn keinoja, kuuntele lehtori Mikko Törmälehdon maksuton webinaari psykologisen joustavuuden merkityksestä stressin hallinnassa, joka pidettiin to 8.12 klo 18:00 – 19:15. HOT-metodeihin (hyväksymis- ja omistautumisterapia) pohjautuva psykologinen joustavuus […]

Kuormituksen ja palautumisen tasapaino – webinaaritallenne

Ilmainen valmennus

Kysymys ei ole siitä, etteikö meillä saisi olla kuormitusta arjessamme, vaan kysymys on enemmänkin siitä, onko kuormituksen ja palautumisen suhde tasapainossa ja osaammeko tietoisesti kohdentaa energiaamme oleellisiin asioihin ja tehtäviin. Pidimme maksuttomaan webinaarin torstaina 29.9. klo 18:00 – 19:30, jossa kävimme läpi tyypillisimpiä kuormitus- ja palautumistekijöitä. Kun tunnistamme nämä molemmat, voimme myös tietoisesti hallita suhdettamme […]

TOIVEUUSINTA Opi psykologista joustavuutta! – tallenne

Psykologinen joustavuus auttaa yksilöä tunnistamaan itselle merkitykselliset elämän sisällöt sekä sitoutumaan näihin asioihin tekojen tasolla. Lisäksi psykologinen joustavuus auttaa käsittelemään ajatus- ja tunne-esteitä, jonka myötä yksilön kyky sitoutua itselle merkityksellisiin elämän sisältöihin paranee. Järjestimme 12.1. 2022 klo 18:00 – 19:00 toiveuusintana ”Opi psykologista joustavuutta” -webinaarin, jossa käydään läpi näitä ajankohtaisia psykologisia taitoja ja harjoitellaan muutaman […]

Tunnista rajasi ja vähennä stressiä!

Life Coach Academy Psykologisen joustavuuden koulutus

Tässä ilmaisessa webinaarissa pohdimme mitä rajat tarkoittavat, miksi niiden tunnistaminen on tärkeää hyvinvoinnillemme ja stressin ennaltaehkäisylle. Rajoja voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta, tässä valmennuksessa pohdimme tarpeittemme tunnistamista, sekä omien ajatus- ja käytösmallien kehittämistä suhteessa omiin rajoihin. Tavoitteena on pysähtyä kuulostelemaan itseä, omia rajoja ja löytää ne kohdat, joissa rajat kenties vuotavat ja aiheuttavat liiallista stressiä […]