Usein kysytyt kysymykset

1. Miten LCAF Certified Coach® -koulutus eroaa muista coach-koulutuksista?

Laajuudellaan, koulutuksesta saa sekä Life että Business Coachin pätevyyden, työkalut  ja paljon muuta!

Koulutus on luotu pilot hankkeena Pohjois-Suomen kesäyliopistolle vuonna 2013, jolloin tavoitteeksi otettiin Life Coach koulutuksen sisällön päivittäminen ja laajentaminen kohti vankempaa teoreettista pohjaa, sekä kansainvälisesti määriteltyjen Coaching ydintaitojen vahvaa osaamista. Koulutuksen ydin on rakennettu tämän periaatteiston ympärille. Koulutusta on ollut kehittämässä ICF Sertifioidut coachit.

Koulutusohjelmaan lisättiin Life Coaching oppien lisäksi n.  80% lisää ajankohtaista teoriaa ja uusia työkaluja, niin coachingista itsestään, kuin teemoista, mitä koulutuksen eri moduulit sisältävät.

Olemme viime vuosina lisänneet erityisesti Coaching-dialogin harjoittelua, sen observointia ja kehittämistä. Tämä dialogi on coachin tärkein työkalu ja sen harjoitteluun olemme erityisesti panostaneet koulutuksen alkumetreiltä aina näyttökokeisiin saakka.

Coaching itsessään on ohjausmuoto, jossa substanssi tulee asiakkaalta ja coaching prossessin ohjaamisesta vastaa, siihen pätevän koulutuksen saanut coach. Tämä on coaching ajattelun vahva ydin.

Poiketen muista coaching-koulutuksista, olemme lisänneet eri elämän osa-aluisiin keskittyviin moduuleihimme, perus teoriatiedon kyseisestä teemasta, jotta coachin tietoisuus aihepiiristä olisi prosessin ohjaamista edistävällä tasolla. Tietoisuus lisääntyy tiedon kautta, ja mitä laajempi tietoisuus coachilla on, sitä paremmin hän osaa rakentaa asiakkaalleen onnistuneita coaching-prosesseja.

Teorioiden lisääminen koulutukseen on kokemuksemme mukaan lisännyt coachien luottamusta omaan kykyynsä valmentaa eri aihepiirejä ja lisännyt myös henkilökohtaista ymmärrystä elämän eri osa-alueita kohtaan.

Käytännössä meiltä valmistuneet coachit hallitsevat siis perustiedon esim. kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, saaden teoriatiedon esim. terveellisestä ruokavaliosta, palautumisesta ja liikunnasta ja lisäksi hallitsevat sen aihepiirin valmennustyökalut ja coaching prosessin luomisen.

Lisäksi koulutusohjelmaan on lisätty työhyvinvointivalmentamisen teoria- ja taustatiedot, työhyvinvointivalmentajan kartoitustyökaluja sekä ratkaisukeskeiset work shop -mallit, joiden avulla voi kehittää työyhteisön työhyvinvointia. Nämä ovat oleelliset lisäykset valmentajalle, joka tavoittelee tulevaisuudessa myös työyhteisöjen valmentamista korkealla ammattitaidolla.

Koulutukseen on lisätty myös, muista coach-koulutuksista poiketen perustietoa temperamenttityyleistä ja persoonallisuusoppia, sekä hyvin korkealle arvostamamme NVC eli Non Violent Communication -prosessi eli rakentavan vuorovaikutuksen perusteet.

2. Mitä on coaching?

Coaching, on  prosessimainen ohjausmuoto, jossa valmentaja auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteensa. Coachingia voidaan käyttää yksityiselämän alueilla (life coaching) tai työelämässä ja organisaatioissa (business coaching).

Coaching auttaa  selkeyttämään ja kirkastamaan valmennettavan ajattelua ja tavoitteita, löytämään strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi, sekä vahvistamaan valmennettavan omia voimavaroja niin, että hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa.

Coachingin juuret tulevat mm. kognitiivisesta psykologiasta, positiivisesta psykologiasta, aikuiskasvatustieteistä, urheiluvalmentamisesta, johtamistieteistä ja siinä hyödynnetään mm. NLP:tä. Coaching myös kehittyy koko ajan, ja koulutukseemme integroidaan jatkuvasti myös uusia oppeja ja sisältöjä.

Coaching-prosessi rakentuu kahdesta ulottuvuudesta: rakenteesta ja dialogista. Näistä ensimmäinen pitää huolen suorituksen ylläpidosta ja tavoitteen saavuttamisesta ja jälkimmäinen tukee valmennettavan kehittymistä.

Rakenne lyhykäisyydessään sisältää valmennettavan asiayhteyteen liittyvän tavoitteen asettamisen, nykytilanteen kartoittamisen, toimintavaihtoehtojen tarkastelun sekä toiminnan ylläpidon valmentajan tukemana.

Coachingin dialogi muodostuu kyselemisestä, kuuntelemisesta ja palautteen annosta, ja siihen perustuu coaching-prosessin kehittävä osuus. Dialogin välityksellä voi tutkiskella omia ajatuksiaan, uskomuksiaan ja pyrkimyksiään. Kysymysten avulla pyritään siihen, että asiakas löytää itse vastauksia eikä niitä anneta hänelle suoraan. Dialogin vahvuuksia onkin, että se opettaa ajatteluun, eikä pelkkään ulkoapäin tulleen tiedon vastaanottamiseen.

2.1 Kenelle coaching sopii?

Valmennus sopii ihmisille, jotka haluavat kehittyä ja ottaa vastuuta elämästään, oppia tuntemaan itsensä paremmin ja päästä elämässään eteenpäin. Kaikki ihmiset eivät tarvitse valmennusta, ja jotkut eivät ainakaan tiedosta tarvitsevansa. Oman elämän pohtiminen ammattilaisen kanssa on itsensä arvostamista, joka varmasti hyödyttää jokaista.

3. Voiko moduuleita käydä eri kaupungeissa?

Kyllä voi. Mikäli valitsemasi koulutusryhmä ei joidenkin moduulien osalta sovi aikatauluihisi, on hyvin tavallista käydä moduuleita toisissa ryhmissä. Moni pitää tätä jopa kehittävänä, koska jokaisessa ryhmässä tutustuu taas uusiin coacheihin ja erilaiseen ryhmään.

4. Miten pandemia vaikuttaa opintoihin?

Meillä on pandemian ajan kaikissa ryhmissämme mahdollisuus myös etäopetukseen. Lisäksi hyödynnämme opetuksessa myös hybridi mallia, niin että lähiryhmään voi tarvittaessa osallistua myös etäyhteyden kautta, jos epäilee altistuneensa tai on saanut pieniäkään sairastumisoireita. Näin meillä kaikilla on turvallista opiskella.

Jäikö jokin asia vielä askarruttamaan?

Laita kysymyksesi info@lifecoachacademy.fi osoitteeseen, niin vastaamme Sinulle viikon sisällä.