Life Coach Academyn henkilökunta

Auli Hedman

Koulutusjohtaja

Auli on businessmaailmasta laajasti kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja coachaamisen pariin kouluttautunut Certified Business Coach®, Group & Team Coach®, Työhyvinvointivalmentaja, LCF Life Coach®, joka pitää omaa vastaanottoa Oulussa, sekä coachaa yrityksiä ympäri Suomea. Auli on koulutuksen vastuukouluttaja ja vastaa koulutuksen organisoinnista, joten kaikissa koulutukseen liittyvissä asioissa voit kääntyä hänen puoleensa. Auli seuraa aktiivisesti valmentamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, varmistaen koulutussisältöjen ajantasaisuuden.

Auli saa paljon kiitosta huumorintajustaan, napakkuudestaan, lämpimästä ja eloisasta tavasta kouluttaa.

0400 796 688

auli@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Päivi Suvanto

Kouluttaja

Päivi on pitkänlinjan koulutusalan yrittäjä, LCAF Certified Coach®, LCA® Ryhmä- ja tiimivalmentaja, Neuropsykiatrinen valmentaja ja kasvatustieteilijä. Urapolku on kulkenut biologiaa, tutkimusta, projektiosaamista ja yritysneuvontaa koluten kohti ihmistieteitä ja coachausta. Nykyisin Päivi toimii yrittäjyyden opettajana, ohjaajana, neuropsykiatrisena valmentajana sekä valmentajana erityisnuorille ja life coachina omassa yrityksessään. Päivi tekee myös työyhteisövalmennuksia ja kutsutaan tarvittaessa paikalle valmentamaan esim. työilmapiiriä parempaan suuntaan. Päivin ote on analyyttinen, elämämyönteinen sekä kannustava; tiedettä ja tunnetta harkiten yhdistävä. Päivi saa kiitosta empaattisesta otteestaan ja laaja-alaisesta tietämyksestään, jota hän osaa sanoittaa ymmärrettävästi ja tieteellisesti perustellen.

040 5777 655

info@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Mari Sarajärvi

Kouluttaja

Mari on monipuolisen uran tehnyt lakimies ja coaching-taitojen kouluttaja. Hän on opiskellut oikeustieteitä, kauppatieteitä, työ- ja organisaatiopsykologiaa, ja suorittanut useita tutkintoja coaching alalta: hän on LCAF Certified Coach®, LCA® Ryhmä- ja tiimivalmentaja, Positive Psychology Practitioner, Skeemaohjaaja, Rentoutusohjaaja ja NLP Master Practitioner.

Marissa yhdistyy syvällinen tieto-taito useilta eri aloilta, sekä maailmanparantajan lempeä sydän ja hersyvä nauru. Pitkä ura finanssialalla esimies- ja johtotehtävissä, on luonut vankan pohjan työelämästä. Mari toimii LCA kouluttajatyön ohella myös työyhteisövalmentajana ja opettaa positiivista psykologiaa, sekä toimii lakimiehenä omassa yrityksessään.

050 4669 629

info@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Sampo Manninen

Kouluttaja

Sampo on omien sanojensa mukaan työhullu maalaispoika Lopelta. Sampo onkin tehnyt pitkän uran viestintäalan yrittäjänä ja opiskellut uran ohella laajalti erilaisia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulutuksia, mm. valmistunut Deepak Chopkra Centeristä meditaatiokouluttajaksi, suorittanut NLP Pracititioner, LCAF Certified Coach®, LCA® Ryhmä- ja tiimivalmentaja koulutukset.

Sampolla on ihmeellinen kyky johdattaa oppilaansa syvään ja rauhalliseen yhteyteen itsensä kanssa. Sampon läsnäolo ja taianomainen meditaatioääni ovat ainutlaatuinen kokemus. Sampo on myös yhtenä kirjoittajana kansainvälisessä bestsellerissä ”Transforming your Life.”

040 5150 880

info@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Paula Vieresjoki

Kouluttaja

Paula on organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen intohimoisesti suhtautuva coaching-taitojen kouluttaja. Koulutustaustoissa näkyy Paulan moniulotteinen katsontakanta: hän on paitsi terveystieteiden maisteri, fysioterapeutti, myös LCAF Certified Coach® ja Business Coach. Paula on opiskellut yliopistossa myös liikuntalääketiedettä, organisaatioiden ja työyhteisöjen johtamista, sekä työhyvinvoinnin johtamista. Paulan missiona on tehdä työelämästä parempaa johtamisen laatua ja työyhteisötaitoja kehittämällä. Hän hyödyntää vahvaa hallintotieteellistä teoriatietämystä koulutuksissa ja haluaa edistää näyttöön perustuvaa johtamista ja voimavaralähtöistä, positiivista johtamista työyhteisöissä. Paulan tuleva väitöskirja tulee avaamaan näitä tärkeitä teemoja. Paula toimii myös Oulun yliopistossa opettajana.

info@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Noora-Emilia Hassinen

Koulutuskoordinaattori

Noora-Emilia toimii koulutustemme koordinoijana, auttaen opiskelijoita niin verkkokoulutuksissa kuin toimimalla kouluttajana ja valmentajana, aina siellä missä tarvitaan osaavaa ja reipasta asioiden eteenpäin viejää. Noora-Emilia on koulutukseltaan yrittäjyyden ja tiimijohtamisen tradenomi, luonto-ja elämystoimintaan erikoistunut nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja sekä LCAF Certified Coach®. Työelämässä Noora-Emilia on toiminut mm. projektijohtajana, tiiminvetäjänä, esihenkilönä ja valmentajana. Noora-Emilian sydän sykkii myös palvelumuotoilulle, jota hän hyödyntää asiakastyössään. Ratkaisukeskeinen asenne, käytännönläheisyys, ihmislähtöisyys ja kyky reflektoida ovat tärkeitä toimintatapoja, joita Noora-Emilia haluaa tuoda esiin toiminnassaan.

050 4326551

noora-emilia@lifecoachacademy.fi

Linkedin

Mikko Törmälehto

Kouluttaja

Mikko on runsaasti käyttäytymistieteitä opiskellut liikuntatieteilijä sekä kokenut kouluttaja ja valmentaja reilun vuosikymmenen kokemuksella. Mikon matka arvostetuksi ja pidetyksi psyykkisen ja fyysisen valmentamisen moniosaajaksi on onnistunut yhdistämällä yliopisto- ja korkeakouluopinnot sekä käytännön valmennustyö mallikkaasti keskenään. Työn ohessa Mikko on kirjoittanut kaksi kirjaa, joissa käsittellään niin valmentamista ja itseohjautuvuuden kehittämistä kuin muutoksen, tavoitteiden ja motivaation johtamista sekä fyysisen suorituskyvyn, mielen taitojen ja toimeenpanotaitojen kehittämistä. Mikon koulutustyyliä ja toimintatapaa kuvaavat sanat tunnollisuus, tiedeorientoituneisuus, avarakatseisuus sekä jatkuva oppimisen nälkä. LCA:ssa Mikko vastaa HOT terapiaan pohjautuvan Psykologisen Joustavuuden Coach -koulutusohjelman sisällön jatkuvasta päivittämisestä sekä kouluttamisesta

050 539 6453

info@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Birgitta Koskinen

Työyhteisövalmentaja

Birgitta on LCAF Certified Coach®, RMP team motivation Coach® ja toimii yritysasiakkaittemme yhteyshenkilönä, auttaen analysoimaan ja kehittämään niitä osa-alueita, joita vahvistamalla organisaatio voi kukoistaa ja kasvaa potentiaaliinsa. Birgitalla on pitkä kokemus työyhteisöiden kehittämisestä, yrittämisestä, myynnin-ja asiakaspalvelun kouluttamisesta. Iloinen, innostava ja empaattinen Birgitta kehittää itseään jatkuvasti, uusimpina alueinaan pätevöityminen Reissin motivaatioprofilointiin ja kansainväliseen liiketoiminnan kehittämiseen. Ota yhteyttä Birgittaan ja kerro hänelle huolesi tai toiveesi luottamuksella, niin hän kustomoi teille sopivan koulutus-tai valmennuspaketin, jonka toteutamme aina takuutyönä paikan päällä tai verkon yli. Tarvittaessa Birgitta kokoaa koko henkilökuntamme teitä kouluttamaan ja valmentamaan.

045 676 0347

birgitta@lifecoachacademy.fi

LinkedIn

Life Coach Academyn koulutustilat

Kaikki koulutustilamme on valittu huolella, kriteereinä tunnelmallisuus, puhdas sisäilma ja sijainti. Koulutustilamme sijaitsevat

Helsinki, Jätkäsaari, Malagankatu 4, 00220 Helsinki

Turku, Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku

Tampere, Finlayson, Finlaysoninkuja 3, 33210 Tampere

Jyväskylä, Fredriksonin kartano, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä

Oulu, Puistolan talo, Isokatu 16 B 12, 90100 Oulu

Otathan yhteyttä

Life Coach Academy

info@lifecoachacademy.fi
0400 796 688

Facebook
Instagram