Valikko

Valikko

Alkavat LCAF Certified Coach®(35op) – Holistisen ratkaisukeskeisen valmentajan koulutukset

  • 18.10. 2024 Helsinki, viikonloppuryhmä (opetuspäivät noin kerran kk pe-su)
  • 25.10. 2024 Verkkoryhmä, viikonloppuryhmä (opetuspäivät noin kerran kk pe-su)
  • 25.3. 2025 Verkkoryhmä, arkipäiväryhmä (opetuspäivät noin kerran kk ti-to)

KUSTANNUKSET JA MAKSUVAIHTOEHDOT

Verkkokoulutuksen ovh on 3790€ (sis.alv24%) ja lähiryhmän ovh on 4290€ (sis.alv24%). Koulutuksen voi maksaa kuluttomasti ja korottomasti 1-36 erässä, laskutus alkaa ensimmäisen moduulin jälkeen. Hinta sisältää kaikki opiskelumateriaalit. Syksyn verkkoryhmään Earlybird hinta 3290€ ja Helsingin lähiryhmän Earlybid hinta 3790€ on voimassa heinäkuun 2024 loppuun saakka. Kevään 2025 verkkoryhmään Earlybird hinta 3290€ on voimassa joulukuun 2024 loppuun saakka.

Koulutus kestää vuoden ja koostuu 10 moduulista. Tutustu moduulien sisältöön alla. Jokaiseen moduuliin sisältyy kolme lähiopetuspäivää, jotka toteutetaan:

Verkkoryhmissä:

Vkonloppuryhmä PE klo 17:30–20:30, LA ja SU klo 10–17
Arkiryhmä TI -KE klo 9:30-16:30, TO 9:30-13:00

Lähiryhmissä:

Vkonloppuryhmä PE klo 17–21, LA ja SU klo 10–18

Lisäksi koulutukseen sisältyy itsenäistä etäopiskelua, valmennusharjoittelua, näyttövalmennus, loppukoe, sekä itsereflektion tekeminen, joten on suotavaa että opiskelijan elämäntilanne sallii koulutukseen syventymisen.

Moduuleita voi suorittaa joustavasti myös eri ryhmissä, kunhan vaan sopii oman opintopolkunsa ryhmänvetäjän kanssa. Koulutus sisältää kattavan sähköisen ja paperisen materiaalipaketin, sekä paljon extra materiaalia.

1. Coaching perusteet

Ensimmäisessä moduulissa opiskelemme coachingin perusteet: historian, taustat, periaatteet ja mitä on coaching mindset. Opimme, mitä on tietoinen ajattelu ja oman mielen, tunteiden ja elämän johtaminen, kognitiivisen psykologian teorioiden avulla. Moduuli on monelle silmiä avaava; opimme ymmärtämään, miten elämää voi viedä tietoisesti eteenpäin, itsetuntemusta lisäämällä ja ammattilaisten työkaluja käyttämällä. Kartoitamme lisäksi work-life tasapainoa ja elämäntilanteita, uusien LCA:lle kehitettyjen analyysi-työkalujen avulla. Mikä tärkeintä, opimme systemaattisen coaching-prosessin avulla, luomaan oikeanlaisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia. Harjoittelemme jo ensimmäisessä moduulissa, business coachingista tutun dialogi-mallin avulla, viemään coaching keskusteluja ammattimaisesti eteenpäin. Ensimmäinen moduuli on vahva startti uudenlaiselle tavalle ajatella ja toimia, niin yksityis-, kuin työelämässä.

2. Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Toinen moduulimme vie meidät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin äärelle. Käymme läpi perustietoa ravinnosta, liikunnasta, unesta ja palautumisesta, ja näihin liittyviä coaching-työkaluja, mm. erilaisia oivalluttavia kysymyspatteristoja ja harjoituksia, joiden avulla voidaan kartoittaa ja kehittää asiakkaan eri hyvinvointitekijöiden nyky- ja tavoitetilaa, sekä keinoja asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Teemaan kuuluu myös omien arvojen ja motivaatiotekijöiden kirkastaminen, ja tässä moduulissa käymme myös nämä tärkeät asiat läpi. Opimme tässä moduulissa, paitsi rakentamaan itsellemme omaa hyvinvointiamme tukevan LCA hyvinvointilukkarin, opimme myös valmentamaan asiakkaita kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia. Tässä moduulissa oppilaamme kokevat usein ahaa –elämyksen, kuinka pienilläkin, oikeilla muutoksilla, voi parantaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan oleellisesti!

3. Tunteet ja ihmissuhteet

Kolmas moduulimme vie meidät tunteiden ja ihmissuhteiden maailmaan. Syvennämme jo opittuja tunteiden valmentamisen taitoja: opimme, sekä omaan itseen liittyviä tunnetaitoja, että toiminnallisia tunnetaitoja. Kykymme käsitellä negatiivisia tunteita paranee ja opimme luomaan positiivisia tunteita itselle sopivalla, terveellä tavalla. Hyvät tunnetaidot edesauttavat hyviä ihmissuhteita, niiden pohja rakentuu lapsuudessa ja niitä voi kehittää läpi elämän. Opimme kartoittamaan, ymmärtämään ja kehittämään ihmissuhteitamme, uusien ja vanhojen työkalujen avulla. Olemme lisänneet tähän moduuliin, paljon uutta teoriatietoa ja uusia valmennustyökaluja erityisesti parisuhteiden valmentamiseen. Opimme ymmärtämään, mistä onnellinen rakkausliitto muodostuu, mitä ovat rakkauden kielet, miten kommunikoida rakentavasti parisuhteessa ja miten pitää yllä toimivaa parisuhdetta. Moduulin jälkeen jokainen ymmärtää omia tunteitaan ja omia ihmissuhteitaan paremmin, osaa tunnistaa terveet ihmissuhteet ja ymmärtää mitä on jämäkkyys ja rajojen laitto ihmissuhteissa. Osaamme myös valmentaa asiakkaita kohti parempaa tunne-elämää ja tyytyväisempiä ihmissuhteita.

4. Värityypit ja rakentava kommunikointi

Neljäs moduulimme vie meidät erilaisuuden ymmärtämisen ja tietoisemman vuorovaikutuksen maailmaan. Käymme läpi persoonallisuuden ulottuvuudet, jonka seurauksena itsetuntemuksemme kehittyy, ymmärtäessämme mistä persoonallisuutemme rakentuu. Itsetuntemus, ja se, kuinka kerromme tarinamme, luovat pohjaa myös oman elämän johtajuudelle; itsetuntemus on paitsi elämänhallinnan, myös rakentavan vuorovaikutuksen edellytys. Hahmotamme myös erilaisia vuorovaikutustyylejä väriprofiloinnin avulla; teemme jokaisesta oman väriprofiilin, ja opimme ymmärtämään, mitkä ovat kunkin värityypin vahvuudet ja kasvusuunnat. Opimme ymmärtämään, miten säätää omaa vuorovaikutustyyliä värityyppien kanssa, olipa kyseessä ihmissuhteet töissä tai kotona, tai erilaisen lähestymistavan valitseminen esim. asiakaspalvelussa tai markkinoinnissa. Jotta vuorovaikutustaitomme kehittyisivät myös haastavissa tilanteissa, olemme lisänneet moduuliin myös Non Violent Communicationiin (NVC) pohjautuvan rakentavan vuorovaikutuksen mallin. Malli auttaa luomaan yhteyttä ihmisten välille myös konflikteissa, niin että kaikkien osapuolten tarpeet ja toiveet tulevat huomioiduksi. NVC on prosessiomainen kieli, jonka harjoittelu kehittää kykyä tunnistaa ja sanoittaa, niin omia kuin toisten, tunteita ja tarpeita.

5. Henkinen hyvinvointi

Tämän moduulin keskiössä on henkinen hyvinvointi: mitä se on, miten sitä voi kartoittaa ja kehittää. Henkinen hyvinvointi nähdään tänä päivänä laaja-alaisesti kokonaisvaltaisena hyvinvointina ja myös elämäntaidollisena asiana, johon vaikuttavat monet tekijät, mm. tunnetaidot, ihmissuhteet, itsetunto, stressi, kokonaisvaltainen hyvinvointi sekä mm. työhyvinvointi. Syvennämme teemaan liittyen tunnetaitojamme, tutustumalla tunnelukkoihin, sekä harjoittelemme sisäinen lapsi -työskentelyä. Moduulin jälkeen ymmärrys itseämme ja käytösmallejamme kohtaan lisääntyy, ja voimme jatkossa valita tietoisemmin omat suhtautumistapamme haastavissa tilanteissa. Hyödynnämme positiivisen psykologian oppeja kiitollisesta elämänasenteesta ja sen myönteisistä vaikutuksista, sekä hyvinvointiimme että ihmissuhteisiimme. Omistamme moduulissa myös kokonaisen päivän meditaatiolle. Meditaatiokouluttajana toimii Deepak Chopran meditaatiokeskuksesta meditaatiokouluttajaksi valmistunut hurmaava Sampo Manninen. Sampo opettaa sekä teoreettisesti, että kokemuksellisesti meditaatiota ja sen tieteellisesti todistettuja myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiimme.

6. Työhyvinvointi

Kuudes moduuli jatkaa aiempien viikonloppujen oppien viemistä yhä enemmän työpaikoille ja organisaatioihin. Teemana työhyvinvointi ja kuinka yrityksiä coachataan kohti onnistumisia, itsestään ja työstään tietoisesti vastuuta ottavien ihmisten avulla. Työhyvinvointiin kuuluu yritykseen, työyhteisöön ja yksilöön itseensä liittyviä tekijöitä. Työhyvinvointi rakentuu hyvästä johtamisesta ja esimiestyöstä, työn organisoinnista, työyhteisön yhteisistä pelisäännöistä, osaamisesta, vuorovaikutteisesta toimintatavasta ja myönteisestä yrityskulttuurista. Työhyvinvointi näkyy suoraan tuloslaskelmassa vähentyneinä sairauspoissaolo- ja eläkekustannuksina. Työhyvinvointi on sijoitus yrityksen ja sen työntekijöiden tulevaisuuteen. Pohdimme myös johtajuutta ja työyhteisötaitoja, tutustumme ajanhallinnan työkaluihin, ja opimme pitämään coachaavia kehityskeskusteluja ja kartoittamaan laajasti työyhteisön työhyvinvointia, sekä rakentamaan hyvinvointia edistäviä workshoppeja ratkaisukeskeisin menetelmin.

7. Luovuus ja intuitio valmennuksessa

Seitsemäs moduulimme on pyhitetty luovuudelle ja intuitiolle. Pohdinnassa luovuus ja intuitio: mitä ne ovat, miten niitä voi kehittää, niin yksilö- kuin organisaatiotasolla. Tutkimme luovan ihmisen profiilia ja sitä, miten talentit ylipäätään kehittyvät. Opimme, miten coach voi valmentaa ja viedä eteenpäin luovia ihmisiä ja luovia työprosesseja. Harjoittelemme lisäksi luovien ja intuitiivisten valmennustekniikoiden käyttöä, jotka auttavat auttavat avaamaan tunneyhteyttä itseen ja löytämään ihmisen sisäistä viisautta, tuoden uutta näkökulmaa elämään. Luovat ja intuitiiviset tekniikat ovat ihana lisä coaching-taitoihin; tämän moduulin aikana jokainen varmasti muistaa olevansa luova ja ymmärtää myös paremmin intuitiota ja sen erilaisia muotoja. Tässä vaiheessa alamme myös harjoittelemaan coaching labeissa coaching-dialogin ammattimaista läpiviemistä, sekä sen observointia. Näytevalmennukset ovat kiehtovaa ja opettavaista katseltavaa, näemme konkreettisesti, mihin coaching-dialogilla voi päästä.

8. Esiintyminen ja ryhmävalmennukset

Tässä moduulissa opiskellaan esiintymistä ja ryhmien valmentamista, kuinka onnistuneita valmennustilaisuuksia suunnitellaan ja pidetään. Harjoittelemme myös valmennusten myyntiprosessia ja pitchauksen, eli hissipuheen pitämistä, ja kuinka verkostoitua taitavasti. Esiintyminen on taito, jota voi harjoittaa kuka tahansa. Käymme läpi, mitä tarvitaan hyvään esitykseen valmennuksellisesta näkökulmasta, miten siihen valmistaudutaan, miten esiintymisjännistystä voi lieventää, kuinka lavalla ollaan luontevasti, miten ääntä kannattaa käyttää, ja miten hyödyntää modernia esitystekniikkaa, niin että se tukee esityksiäsi. Käymme lisäksi läpi valmiita workshop-malleja, joita voi hyödyntää omissa ryhmävalmennuksissa, sekä suunnittelemme yhdessä erilaisia ryhmävalmennuksia, kaiken tähän mennessä opitun perusteella. Tähän moduuliin mennessä palautetaan myös oma kirjallinen reflektio opiskeluun kuuluvista harjoitusvalmennuksista, ja aletaan valmistautumaan omien ryhmävalmennusten pitoon, omille harjoitusasiakkaillemme.

9. Ura ja vaurausvalmennus

Yhdeksäs moduulimme vie meidät muuttuvan työelämän ja entistä monimuotoisempien urapolkujen äärelle. Työmarkkinoiden rakennemuutos, digitalisaatio, kansainvälistyminen ja teknologian kehittyminen luovat uusia mahdollisuuksia entistä monipuolisimpiin urapolkuihin. Joitain ammatteja häviää, mutta uusia mahdollisuuksia avautuu, kun uskallamme laajentaa horisonttiamme! Tässä moduulissa opimme valmentamaan asiakasta kohti parasta mahdollista, oman näköistä uraa, kokonaisvaltainen work-life balance huomioiden. Moduulin extra-aineistoista löytyy myös luento tekoälyn vaikutuksesta urasuunnitteluun. Kirkastamme myös vahvuuksiamme, uratavoitteitamme, sekä ammatillista itsetuntemusta. Pohdimme myös vaurautta, vauraan ihmisen ajattelu- ja toimintamalleja, sekä käymme läpi vaurauteen liittyviä uskomuksia, ja kartoitamme vaurausajatteluun liittyviä perusasioita ja opimme valmentamaan myös talouden suunnittelun perusasioissa. Tämä moduuli sisältää myös valmennusten tuotteistamisen ja markkinoinnin workshopit, jossa opit modernin brändäämisen ja some-markkinoinnin perusteet ja saat käyttöösi ammattituotteistajan tuotteistuskanvaasin, jonka rakenteen avulla opit tuotteistamaan tuotteesi professionaalisti.

10. Opinnäytetyöt ja valmistuminen

Viimeisessä moduulissa syvennämme vielä coachingin ydintaitoja, sekä teemme kirjallisen loppukokeen ja annamme viimeistään nyt, näytteen valmennustaidoistamme. Kirkastamme omaa coachin profiilia ja teemme suuntaviivat, miten aiomme hyödyntää kaikkea vuoden aikana oppimaamme, niin henkilökohtaisessa elämässä kuin ammatillisesti. Koulutuksen kaikki osiot hyväksyttävästi suorittaneet saavat, iloisin juhlamuodollisuuksin, LCAF Certified Coach® -todistuksen ja oikeuden käyttää LCAF Certified Coach® titteliä. Valmistuneilla opiskelijoilla on myös oikeus osallistua Life Coach Academyn järjestämiin täydennyskoulutuksiin alumni hintaan.
Ilmassa on yhtäaikaa pientä haikeutta yhteisen matkan tullessa tältä osin päätökseensä, sekä samalla oivaltamisen iloa ja kiitollisuutta siitä, miten paljon vuosi on kehittänyt itsetuntemusta, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, coaching-taitojen ohella. Jokainen on käynyt syväluotaavan tutkimusmatkan itseensä ja jatkaa nyt entistä vahvempana ja viisaampana omaa polkuaan eteenpäin.