Valikko

Valikko

Yrityspalvelut

LCA Yrityspalvelut

Olemme valmentaneet jo yli kymmenen vuoden ajan myös erilaisia organisaatioita ja työyhteisöjä. Ihanneasiakkaamme on yritys, joka aidosti välittää henkilöstönsä hyvinvoinnista ja haluaa kehittää henkilöstöään kokonaisvaltaisella, valmentavalla otteella. Viisas työnantaja tietää menestyksen olevan hyvinvoinnin sivutuote.

LCA valmennuspolku alkaa huolellisella analyysilla

Jotta valmennus palvelisi aidosti koko henkilöstöä, aloitamme valmennukset mieluiten luottamuksellisella tilaajan haastattelulla, sekä henkilöstölle tehdyllä anonyymilla työhyvinvointikartoituksella.

Tältä pohjalta analysoimme organisaation valmennus- ja koulutuspalveluiden todellisen tarpeen ja mahdollisten organisaatiossa olevien haasteiden juurisyyn.

Haastatteluiden ja datan pohjalta ehdotamme valmennus- ja koulutuskokonaisuutta, jonka
uskomme antavan työyhteisölle juuri oikeat ajattelun ja tekemisen työkalut, joilla työyhteisö pääsee
itsenäisesti ja pysyvästi toiminnassaan eteenpäin, kukoistavana ja itseohjautuvana organisaationa.

Oma valmentaja on pitkäaikainen kehityskumppani

Pitkäaikainen kumppanuus kanssamme sisältää vuosittaiset työhyvinvointikyselyt ja todettujen tarpeiden pohjalta kustomoidut vuosittaiset valmennukset, niin ryhmille, tiimeille kuin yksilöillekin.

Yhteistyö kanssamme tarkoittaa, että organisaatiolla on tarvittaessa käytössään oma valmentaja, joka analysoi, tukee ja kannustaa koko organisaatiota kehittymään potentiaaliinsa ja voimaan hyvin, työkaluinaan tutkittu data ja ammatticoachien käyttämät parhaat ratkaisukeskeiset menetelmät.

Holistinen näkymys kattaa kaikki elämän osa-alueet

Näkemyksemme ihmisestä on holistinen, ihmisen kaikki elämän osa-alueet huomioonottava. Innovatiivisuus ja tuottava toiminta harvoin kukoistavat ympäristössä, jossa jokin osa-alue ei ole kunnossa.

Valmennuksiemme hyödyt ulottuvat myös henkilökohtaiseen elämään ja hyvinvointiin. Tämä on ollutkin asiakkaittemme mielestä se kaikkein paras juttu; he ovat kokeneet saaneensa todellista apua, kun keskusteluja ja valmennusten aiheita ei ole tarvinnut rajata pelkästään organisaatiossa oleviin aiheisiin, vaan esimerkiksi haastavassa kokonaiskuormittavassa tilanteessa, ratkaisevaa
helpotusta on saattanut tuoda juuri se, että työntekijä on saanut keskustella luottamuksellisesti ammattilaisen kanssa myös henkilökohtaisen elämän asioista ja kokonaiskuormituksesta.

Oma valmentaja -palvelut

Menestystekijä -valmennukset

Analyysit

Voit myös lähettää emailia suoraan yritysvalmennusten vastuuhenkilölle, Auli Hedmannille ja sopia hänen kanssaan maksuttoman kartoituspuhelun tai videotapaamisen, jossa voitte luottamuksellisesti keskustella työyhteisönne kehitystarpeista.

Kartoituspuhelu tai tapaaminen ei sido sinua mihinkään, vaan on luottamuksellinen keskustelu ja
arvio siitä, voisimmeko me olla aidosti avuksi kehityskumppaninanne.

auli@lifecoachacademy.fi