Valikko

Valikko

Sairaanhoitajasta hyvinvointihoitajaksi yritysmaailmaan

Elämme aikoja, jolloin yritykset etsivät uusia tapoja parantaa työhyvinvointia ja uudenlaisia tapoja panostaa henkilöstön jaksamiseen ja viihtyvyyteen. Viisas työnantaja tietää henkilöstöön panostamisen olevan yksi tärkeimmistä investoinneista, joka maksaa itsensä moninkerroin takaisin.

Sairaanhoitajana pitkään työskennellyt Katri Keskinen on pitkän uransa aikana herännyt tietoisuuteen siitä, että vanhat konstit eivät enää yksin riitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen. Niinpä Katri on viime vuodet täydentänyt sairaanhoitajan ja kliinisen asiantuntijan osaamistaan lisäkouluttautumalla mm. LCAF Certified Coachiksi, joogaohjaajaksi ja pian hän valmistuu myös Personal Traineriksi.

Hän on halunnut laajentaa näkemystään holistiseen suuntaan, jotta osaisi paremmin ja joustavammin auttaa ihmisiä voimaan paremmin sekä työssään, että vapaa-ajallaan. Eri ohjausmuotojen yhdistäminen auttaa häntä mukauttamaan työotettaan, niin että hän osaa tarvittaessa ottaa asiantuntijan roolin ja maustaa sitä coachaavalla, oivalluttavalla otteella, asiakkaan tilanteen ja edun mukaan. Tulevaisuudessa hän näkisi itsensä myös kehittämässä esihenkilötyöskentelyä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta.  

UUSI PESTI HYVINVOINTIHOITAJANA YRITYSMAAILMASSA

Katri on päässyt jalkauttamaan uutta lähestymistapaa saatuaan pestin ihan uudenlaiseen työrooliin hyvinvointihoitajana, jyväskyläläisessä hyperkasvuyritys Woolman Oy:ssä.

Hyvinvointihoitaja -pilotointi alkoi tammikuussa 2022 tavoitteena muun muassa lisätä työviihtyvyyttä, kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ehkäistä sairauslomakierteitä. ”Jos tällä toiminnalla voidaan ehkäistä yksikin uupumus, on tavoitteet jo saavutettu”, Petteri Mustalahti, Woolman COO(lähde: discoverystreet.fi)

Hyvinvointihoitajan työkuvaan kuuluu auttaa työntekijöitä, yksilöinä sekä työyhteisöä yksikkönä, voimaan entistä paremmin. Hyvinvointihoitaja tukee työntekijän hyvinvointia lisääviä ratkaisuja tai auttaa löytämään uusia toimintatapoja voida paremmin.


Hyvinvointihoitaja auttaa lisäämään työntekijöiden muutosjoustavuutta ratkaisukeskeisellä työmallilla, tunnetaitojen valmentamisen ja itsereflektoinnin avulla fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä aina ravinnosta, mielentilasta ja fysiikasta uneen.

“Uupumuksen ennaltaehkäisevässä työssä on ymmärrettävä, että tunteet ja tarpeet kuuluvat myös työelämään ja ihminen on heikko ja haavoittuva elämänsä jokaisella osa-alueella. Ihminen, joka tekee paljon työtä voi väsyä, se ei ole sama kuin uupuminen. Ihminen uupuu, jos hän yrittää siirtää osan itsestään syrjään. Sen vuoksi myös työelämässä ihminen tarvitsee kohdatuksi ja kunnioitetuksi tulemista”, Katri Keskinen kertoo. Kun ihminen – työntekijä tulee kohdatuksi ja kunnioitukseksi, hän kokee tulleensa nähdyksi. Ja kun kokee tulleensa nähdyksi, kokee olevansa turvassa (psykologinen turvallisuus). Ihminen, joka kokee olevansa turvassa uskaltaa olla luova ja innovatiivinen. Ja nimenomaan näitä luovia ja innovatiivisia ihmisiä hyperkasvuyritys tarvitsee.

Lisätietoja Hyvinvointihoitajan pilot hankkeesta Katri Keskinen p. 050 561 4437

Lisätietoja LCAF Certified Coach -koulutuksesta www.lifecoachacademy.fi