Valikko

Valikko

Valmentava työkaveri valmentaa arjen kohtaamisissa

Nykyisin painotetaan paljon valmentavaa johtajuutta, mutta me koulutetut coachit voimme toimia myös valmentavana työtoverina ja alaisena, hyödyntäen ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ihan arkisissa tilanteissa. Kannattaa siis aktiivisesti huomioida hetkiä, joissa voit soveltaa taitojasi.

Coach-koulutukseni jälkeen, olen coachannut työyhteisössäni tilanteissa, joissa coaching on ennalta sovittu. Viimeaikoina rinnalle on noussut paljon myös arvokkaita arjen tilanteita, joissa coach voi tukea työtoverin tai esimiehen arkea coaching-metodein, vaikka siitä ei varsinaisesti olisikaan sovittu etukäteen.

Kerron alla kokemuksiani neljästä eri  tilanteesta, joissa olen kokenut onnistumisen iloa coachina; myös työtoverini ovat kokeneet coaching hetkemme voimaannuttavina ja uusia oivalluksia synnyttävinä. Tarinat julkaistaan asianomaisten suostumuksella.

ARVOSTA OSAAMISTA

Valmentavan johtamisen lähtökohta minulle on se, että uskotaan työtoverin löytävän oikeat vastaukset, kun hänet autetaan ratkaisun äärelle oivalluttavien kysymysten avulla.

Toimiessani ostotoiminnasta vastaavan tiimin esimiehenä, yksi tiimiläisistä tuli kysymään minulta neuvoja sopimuksiin liittyvässä ongelmassa. Hänelle itselleen ei ollut tullut tuota tilannetta vastaan aiemmin, mutta olin varma että hän pystyy löytämään hyvän ratkaisun tukeutumalla omaan osaamiseensa ja kokemukseensa. Niinpä siirryin coachin rooliin. Ensin selvitimme tavoitteen ja sitten jatkoin kysymysten avulla.

Jossain vaiheessa huomasin, että tiimiläiseni oli hieman vaivaantunut, kun en antanutkaan hänelle vastausta heti, vaan etenimme kysymyksien kautta. Kun sitten huomasin sanoa hänelle ääneen, että olen varma, että sinulla on riittävät tiedot ja taidot ratkaista tämä tilanne, ja että haluan auttaa sinua kysymyksien avulla tunnistamaan ratkaisun elementit, tiimiläiseni rentoutui ja lähti innokkaasti mukaan pohdintaan.

Tilanne päättyi hienoon oivallukseen ja koin, että olimme molemmat tuon hetken jälkeen energisiä muidenkin tehtävien äärellä tuona päivänä. Lisäksi saimme ratkaisun, jota en itse olisi tunnistanut.

Kun siis seuraavan kerran työtoverisi lähestyy sinua ongelman kanssa, ehkä hän ei kaipaakaan sinulta valmista vastausta, vaan mieluummin keskustelua, joka auttaa häntä oivaltamaan millainen lähestymistapa voisi olla paras. Toisinaan auttaa, että sanot ääneen ottavasi valmentajan roolin tai kysyt häneltä, että sopiiko, että teemme keskustelusta lyhyen coaching session.

ESIMIESKIN KAIPAA HARJOITTELUMAHDOLLISUUKSIA

Jo  vuosien ajan esimies-koulutuksissa on ollut mukana GROW-malliin perehtyminen. Silti alaisena koin, että en päässyt osalliseksi valmentavasta esimiestyöskentelystä. Halusin itse ottaa vastuuta ja eräässä keskustelussa ehdotinkin ulkomaalaiselle esimiehelleni, että voisimmeko käydä tämän keskustelun GROW-mallin avulla.

Esimieheni tunnusti, että tuntee GROW-mallin teorian, mutta ei ole sitä vielä oikeasti soveltanut. Sovimme siis, että otamme reilusti koulutusmateriaalin esiin ja etenemme  askel askeleelta ohjeisiin tukeutuen. Huikea suoritus esimieheltäni ja minä sain sellaisen keskustelun, jota tarvitsinkin: arvostavan, oivalluttavan, hauskan ja rennon. Ja mikä tärkeää, löysin ratkaisun avaimet ongelmaani ja esimieheni kiitti, että olin rohkaissut häntä opettelemaan GROW-mallia käytännössä.

Minulle oli tärkeä oppi tässä se, että esimieskin tarvitsee luvan ja tilaisuuden opetella valmentavaa otetta. Voisitko sinäkin sopia esimiehesi kanssa, että seuraava sopiva keskustelu käydäänkin valmentavasti?

PAREMPI PÄIVÄ

Erään arkisen keskustelun yhteydessä, nuorempi kollega ilmaisi huolensa siitä, että ei keskeytysten vuoksi oikein koe saavansa päivässä riittävästi aikaan. Varmasti tuttua monelle asiantuntijatyötä tekevälle.

Otin tietoisesti coach-roolin tässä keskustelussa vaikka tällä kerralla en sitä keskustelukumppanille ilmaissutkaan. Keskustelimme vapaamuotoisesti siitä, että millainen olisi työpäivä, jossa kokisi saavutuksia. Tästä jo aukesi keskustelu keskeytyksiin, jotka vievät aikaa keskittymistä vaativilta tehtäviltä. Ja pian keskustelimme sähköposteista.

Sähköpostit koetaan usein keskeytyksiksi asiantuntijatyössä, vaikka toisaalta ne ovat myös ihan olennainen osa tehtävien suorittamista. Kerroin hänelle omia tapojani hallita saapuvien sähköpostien tulvaa ja jo tieto siitä, että me muutkin olemme saman ongelman äärellä, avasi kollegani ajattelua siihen suuntaan, että hänkin voi luoda itselle sopivia tapoja sähköpostien hallinnoimiseksi.

Rohkaistuneena, kollega päätti luoda itselleen sopivan tavan hallita sähköpostien käsittelyä mm. siten, että aloittaa päivän tarttumalla tärkeisiin aikataulutettuihin tehtäviin ja poimii saapuvista viesteistä aamulla ne, jotka edesauttavat meneillään olevan tehtävän etenemistä. Muut viestit käsitellään myöhemmässä vaiheessa päivää, jolloin ne eivät keskeytä ajatustyötä. Pian sainkin kollegalta iloisen viestin, jossa hän kertoi, että homma toimi hänelle erinomaisesti.

Valmentajana sovelsin keskustelussamme hallinnan ympyrän mallia tunnistaaksemme asioita, joihin hän itse pystyi aidosti vaikuttamaan. Rohkaisemalla ja kannustamalla kollegaa kokeilemaan asioita, joihin hän itse oikeasti pystyi vaikuttamaan, tuotti hänen arkeensa helpotusta ja tasapainoa.

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU

Minua on kiehtonut coach-työkalu nimeltä Tulevaisuuden muistelu ja löysin sille mielestäni oivallisen soveltamiskohteen. Kollegani oli valmistelemassa valmennustapahtumaa ja osallistuin valmisteluun. Ajoittain ilmaisin kollegalle, että nyt asetun coach-rooliin, jotta asian vahva sisältöosaaja saisi tukea valmennuksen rakentamiseen.

Kun kartoitimme valmennuksen tavoitteita, nostin perinteisen tavoiteasetannan jälkeen vielä tarkennuskysymyksiä ajatellen hetkeä, kun valmennus on ohi. Pyysin esimerkiksi miettimään millaisia kommentteja hän haluaisi saada osallistujilta jälkeenpäin, jotka saisivat hänet tuntemaan, että tilaisuus onnistui. Kun kävimme mielikuvaharjoituksen avulla hetkessä, jossa tilaisuus oli onnistuneesti ohi, avautui hyviä ja konkreettisia ideoita, joilla rakennetta pystyi kehittämään mm. osallistujia aktivoivaan suuntaan.

Kokeneelle valmennussessioiden järjestäjälle tuttuja asioita, mutta asiantuntijoille hyödyllinen ja helppo ajatusleikki, joka vahvistaa ja helpottaa tilaisuuden suunnittelua ja asettaa mielen ajattelemaan onnistumista, joka omalta osaltaan taas jo varmistaakin onnistumista.

Toivon, että kertomani esimerkit auttavat sinua, lukijani, tunnistamaan ja hyödyntämään hetkiä, joissa voit ottaa coach-roolin ihan arkisissa tilanteissa.

Kirjoittaja on Marja-Leena Siltakorpi, Certified Business ja LCA Life Coach®, LCA Ryhmä- ja Tiimivalmentaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus toimimisesta globaaleissa yrityksissä moninaisissa asiantuntija- ja johtajatehtävissä tuotekehityksessä, palvelukeskuksessa, osto-organisaatiossa, valmistuksessa LEAN menetelmien äärellä, sekä laatu-että ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa . Marja-Leena tarjoaa coaching-palveluita sivutoimisen yrityksensä Kauris Consulting Oy puitteissa.

Ota yhteyttä!

Marja-Leena Siltakorpi
Kauris Consulting Oy
Puh 044-575 7434
Marja-Leena.Siltakorpi@kaurisconsulting.fi