Valikko

Valikko

Tunnelukko ei ole ikävä tunne, josta voi päästä helposti eroon

Tunnelukko ei ole ikävä tunne, vaan syvä haava, joka on syntynyt haitallisten kokemusten takia, tai vaille jääminen, joka on syntynyt, kun lapsen emotionaaliset tarpeet eivät ole tulleet kuulluiksi ja nähdyiksi.

Meillä kaikilla on lapsuudessamme ja nuoruudessamme erilaisia kokemuksia, joissa tulee haavoitetuksi ja joutuu kokemaan enemmän tai vähemmän epämukavia tunteita tai tapahtumia. Mikäli nämä kokemukset ovat voimakkaita ja/tai toistuvia, niiden aiheuttamat tunnevauriot -lukot, traumat tarvitsevat selviytymiskeinoja, joiden avulla ihminen pyrkii selvitytymään haastavista tilanteista. Aikuisena tuo lapsuudessa auttanut selviytymiskeino muuttuu kuitenkin haitalliseksi.

Vaikka puhumme tunnelukoista, niin nimenomaan nämä varhaiset selvitytymiskeinot ovat keinoja, jotka tiedostamattomina aiheuttavat kärsimystä elämässä.

Tunnelukko on kuin kehys, jonka kautta ihminen tulkitsee maailmaa, muita ihmisiä ja tapahtumia. Jos sinulla on syviä varhain syntyneitä ehdottomia tunnelukkoja, tulkitset tuon vaurioituneen kehyksen kautta kokemuksiasi ja tuo kehys määrittelee sen, millaisena itsesi koet.

TUNNELUKKO TYÖSKENTELY TARVITSEE TIEDOSTAMISTA JA AIKAA

Tunnelukot ovat ilmiö, joka puhuttelee tämän päivän ihmisiä ja tunnelukko on arkikieltä, joka on esillä monenlaisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Tässä hyvä puoli on se, että tunnelukot antavat monille hankalille olotiloille ja elämän vaiheille ymmärrettävän selityksen.

Ehkä kuitenkin harhauttavaa on se käsitys, että tunnelukot olisivat jotain minkä voi avata ja siitä päästä eroon helposti tai nopeasti tai, että tunnelukkojen syvällinen ymmärtäminen olisi jotain, minkä voi saavuttaa viikonloppukurssilla. Ehdottomat tunnelukot ovat traumaan verrattava haava ihmisen mielessä ja minuudessa ja mitään nopeaa vippaskonstia niistä irrottautumiseen ei ole.

HAITALLISET TUNNELUKOT ELI SKEEMAT

Haitalliset tunnelukot (skeemat) jaetaan 18 eri tunnelukkoon ja viiteen (5) skeema-alueeseen (kategoriaan).

Tunnelukoista 12 on ns. Ehdottomia tunnelukkoja, jotka syntyvät varhaisessa vaiheessa lapsuutta, yleensä jo ennen kouluikää. Niitä kutsutaan ehdottomiksi tunnelukoiksi juuri sen takia, että ne syntyvät niin varhain ja muodostuvat ihmiselle ehdottomaksi uskomukseksi itsestä. Mitä varhemmin tunnelukko syntyy, sitä vaikeampaa sen avaaminen on.

Niinpä työskentely lukon avaamiseksi kannattaisi aloittaa heti kun sen tunnistaa itsessään. Työskentelyn aloittamisvaiheessa on hyvä muistuttaa itseään siitä, että lukot ovat olleet itsellä pitkään ja niiden työstäminen auki vaatii myös pitkäaikaista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Kuitenkin jokainen myötätuntoinen oivallus itseään kohtaan vie askeleen eteenpäin kohti muutosta.

EHDOLLINEN SKEEMA

Ehdolliset skeemat syntyvät myöhemmässä vaiheessa helpottamaan ehdottomien skeemojen haitallista vaikutusta. Mutta helpotus on vain kuvitteellinen, se on itse asiassa tie ojasta allikkoon. Esimerkiksi vaativuus on ehdollinen skeema ja syntyy usein vajavuuden tueksi, joka on ehdoton skeema.

TUNNELUKON AKTIVOITUMINEN

Skeema eli tunnelukko on siis ikään kuin päivittämätön vanha kartta, jonka mukaan ihminen edelleen aikuisena näkee tilanteet. Kartta on kuitenkin vanhentunut, koska sen ohjaama reitti on syntynyt lapsen tarpeisiin vahingollisissa olosuhteissa.

Silloin se on ollut välttämätön, jotta on pysynyt reitillä ja selviytynyt mahdollisimman hyvin. Aikuisuudessa tuo kartta kuitenkin on vanhentunut, vääristynyt ja haitallinen ja ylläpitää kärsimystä elämässä.

Tuo kärsimys liittyy tavalla taikka toisella useimmiten ihmissuhteisiin. Lapsen selviytymiskeinojen ollessa käytössä aikuisena, olemme kykenemättömiä terveisiin ihmissuhteisiin, joko kokonaan taikka joidenkin tilanteiden osalta.

Voi olla, että et kykene solmimaan pysyvää parisuhdetta taikka et edes yritä. Sosiaaliset kanssakäymiset voivat olla hankalia ja haitata jopa työssä viihtymistä, tunnelukko voi jopa vähitellen eristää sinut lähes kaikista kanssakäymisistä muiden ihmisten kanssa.

Ja jos koet itsesi tunnelukon määrittelemän informaation kautta, reagoit tiedostamattomien tunteiden ohjaamana. Rattiraivo on hyvä esimerkki siitä, kun annamme päällimmäisen tunnetilan olla ohjaksissa.

TUNNELUKON AVAAMINEN

Tunnelukkojen avaamisessa on kysymys siitä, miten oppia tunnistamaan tunnelukkojen ohjaamaa käytöstä ja valintoja ja miten alkaa tehdä toisin. Tunnelukko ei häviä mihinkään, mutta sen kanssa voi oppia elämään niin, että se ei hallitse sinua.

Me emme voi täysin hallita tunteitamme tai ajatuksiamme, niitä tulee ja menee jatkuvana virtana. Mutta voimme oppia suhtautumaan niihin niin, että ne eivät ohjaa toimintaamme. Voit oppia huomaamaan ikävät tunteet ja pysähtyä katsomaan ja ymmärtämään niitä.

Mitä enemmän alat oppia itsestäsi ja mitä enemmän pysähdyt kohtaamaan tunteitasi ja pelkojasi, sitä harvemmin ja sitä lievempänä tunnelukot aktivoituvat.

Tunnelukkojen työstäminen ei ole pikamatka, se ei ole taikatemppu, se ei ole pintavesissä polskuttelua, se on pitkän matkan hidas opastettu kävely.

Kirjoittaja on Anneli Pohjola, kognitiivinen lyhytterapeutti ja tunnelukkoterapeutti.

OSALLISTU ANNELIN SUOSITULLE TUNNELUKKO KURSSILLE (EARLY BIRD HINTA 15.10. 2020 SAAKKA)

Kurssin teemoja ovat hylkäämisen-, tunnevajeen-, alistuvuuden-, uhrautumisen-, riippuvuuden- ja vajavuuden tunnelukot.

Tunnelukkokurssi auttaa sinua erilaisten pohdinta-, kirjoitus- ja kuunteluharjoitusten avulla vapautumaan tunnelukkojesi vallasta.

Keskustelun ja osallistumisen kautta, ongelmalliseksi kokemasi ajatuskuviot ja käyttäytymismallit tulevat näkyväksi, ja saat niihin ammattitaitoista opastusta, miten voisit tutkia yhä enemmän, sitä mikä sinua ohjaa.

Saat  edetä juuri sinulle sopivaan tahtiin, turvallisessa ja kunnioittavassa ohjauksessa. Sinulla on kuitenkin koko ajan yhteys Anneliin, sekä vertaistuki muista kurssilaisista – jos vain niin haluat.

Kurssialusta on käytössäsi vähintään 12 kuukautta.

Kurssimateriaalia julkaistaan 12 viikon ajan ja uusi materiaali avautuu käyttöösi aina kahden viikon välein. Näin ehdit tutustua materiaaliin ja pohtia kysymyksiä.

Saat valmennuksessa edetä juuri sinulle sopivaan tahtiin, turvallisessa ja kunnioittavassa ohjauksessa. Sinulla on kuitenkin koko ajan yhteys valmentajaan, sekä vertaistuki muista kurssilaisista – jos vain niin haluat.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen kurssille alla olevasta linkistä. Saat kurssin early bird hintaan 199€ 15.10.2020 saakka, jonka jälkeen kurssi on normaalihintainen 398€.

TUNNELUKKOKURSSI