Valikko

Valikko

Virtuaalicoachingilla oivalluksia kansainvälisessä suuryrityksessä – näin onnistuin!

Kävin syksyllä Life Coach Academyn järjestämän Ryhmä- ja Tiimivalmentaja koulutuksen. Samaan aikaan olin miettimässä kokousrakennetta globaalille asiantuntijatiimille, tavoitteena vahvistaa tiimiytymistä, sekä kehittää toimintaamme. Koulutuksen antama työkalupakki innostikin minut kokeilemaan uusien coaching-työkalujen soveltumista virtuaalitiimille.

Haasteena oli, etten voinut kutsua asiantuntijoita Suomeen, vaan jokainen osallistui omasta maastaan virtuaalisesti. Etuna puolestaan oli, että tunsin osallistujat, ja meitä yhdistää yhteinen prosessi, jonka äärellä toimimme.

VIRTUAALISESTI, GLOBAALISTI JA ERI KANSALAISUUKSIEN KANSSA

Halusin tarjota tiimille jotain erilaista ja innostavaa tavallisten kokousten rinnalle, luoda oivalluksen iloa keskelle arkea. Halusin myös näyttää tiimille coachingin mahdollisuuksia, ja olin utelias kokeilemaan, miten coaching onnistuisi näissä haastavissa olosuhteissa – virtuaalisesti, globaalisti ja eri kansalaisuuksien edustajien kanssa.

COACHING TYÖKALUJA SOVELLETTUNA TIETOTEKNIIKKAAN

Valitsin työkaluiksi Coaching-kortit, Speed-coachingin, sekä Swot ja Swot-mix analyysi- ja tavoitetyökalut.

Halusin aloittaa interaktiivisesti, jotta osallistujat huomaisivat heti alussa, että kokouksen aikana ei ehdi lukea s-posteja, vaan jokaiselta odotetaan osallistumista. Sovelsin Coaching-kortteja siten, että valitsin kuvia, jotka edustivat prosessimme eri vaiheita.

Ensimmäinen käyttämämme työkalu oli Skypen valintamerkit. Jokainen osallistuja sai merkitä sen kohdan prosessista, jonka kokee olevan oma vahvuusalue. Tässä pääsimme jo tutustumaan Skypen työkaluihin: mistä ne löytyy ja miten niitä käytetään. Pian sivun kuvat alkoivat täyttymään merkinnöistä ja linjalta välillä kuului naurahduksia, kun oma merkintä lipsahti eri paikkaan, kuin oli tarkoitettu.

Kävimme myös keskustelua vahvuuksistamme, ja muutamat tiimiläiset kertoivatkin valinnoistaan. Olen huomannut, että vieraammassakin tiimissä, vahvuuksien nostamisella on helppo aloittaa; niistä on miellyttävä puhua ja niiden esiintuominen nostattaa koko tiimin henkeä.

KOHTI KEHITTYMISTÄ

Pohjustaakseni seuraavaa vaihetta, pyysin tiimiä valitsemaan prosessista osiot, joissa koki olevan parantamisen varaa.

Halusin kunnioittaa luottamuksellisuutta, joten jokainen sai pohtia itsenäisesti omaa valitsemaansa kehitysaluetta. Coachaavat kysymykset olivat kalvolla, johon ne ilmestyivät animoidusti yksi kerrallaan, varmistaen, että jokaisella oli tarpeeksi aikaa omalle pohdinnalle ja muistiinpanoille.

Sovimme, että seuraavana päivänä, osallistujat lähettäisivät minulle pohdintansa ja kehitysaskeleet, joilla hakevat parannusta tunnistamalleen alueelle.

Ilolla vastaanotin hienoja oivalluksia kehityskohteista ja konkreettisia askeleita, kuinka tavoitteeseen voi päästä. Muutamien kanssa olemme jatkaneet kehitysaskeleiden konkretisointia kahden kesken, varmistaen tavoitteen saavuttamisen.

VIRTUUALI COACHINGIN HAASTEITA

Kaikki eivät lähettäneet minulle pohdintojaan edes toisella pyytämällä. Tämä lieneekin yksi virtuaali-coachingin haasteista. Yleisesti kuitenkin, Speed-coaching sai erittäin hyvän vastaanoton ja aion vastaisuudessakin käyttää sitä, siihen soveltuvissa kokouksissa.

Teimme lisäksi SWOT-analyysin, prosessimme kehittämisen tueksi. Tein valmiiksi white-board-sivulle taulukon, jonne olin alustanut Vahvuudet, Heikkoudet, Mahdollisuudet ja Uhat.

Osallistujat kirjoittivat aluksi omat kommenttinsa SWOT-taulukkoon, jonka jälkeen kävimme kommentit läpi yhdessä, yhteisymmärryksen varmistamiseksi. Kirjoitustyökalun avulla kaikki saivat mielipiteensä kuuluville, ja sain paljon hyviä parannusehdotuksia prosessiimme. Koin, että tässä vaiheessa tiimi oli virittäytynyt hyvään osallistumiseen, joten teimme SWOT-MIX osion keskustelemalla.

OMAT OIVALLUKSENI

Speed-coaching ja muutkin coaching työkalut todellakin toimivat, sekä henkilökohtaisesti että virtuaalisesti. Olin vaikuttunut oivalluksista, joita osallistujat tekivät. Tämä kokemus rohkaisee minua jatkossakin toteuttamaan muitakin coaching-koulutuksessa opittuja työkaluja tekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen.

Kirjoittaja on Marja-Leena Siltakorpi, Certified Business ja LCA Life Coach®, LCA Ryhmä- ja Tiimivalmentaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus toimimisesta globaaleissa yrityksissä moninaisissa asiantuntija- ja johtajatehtävissä tuotekehityksessä, palvelukeskuksessa, osto-organisaatiossa, valmistuksessa LEAN menetelmien äärellä, sekä laatu-että ympäristöjärjestelmien sertifioinnissa . Marja-Leena tarjoaa coaching-palveluita sivutoimisen yrityksensä Kauris Consulting Oy puitteissa.

Marja-Leena Siltakorpi, Kauris Consulting Oy

Puh 044-575 7434

Marja-Leena.Siltakorpi@kaurisconsulting.fi

Lue lisää Life Coach Academyn järjestämistä, uudistetuista Coach-koulutuksista. Seuraava Ryhmä- ja tiimivalmentaja koulutus järjestetään helmikuussa 2020 Helsingissä.

www.lifecoachacademy.fi