Valikko

Valikko

Tulevaisuuden muistelulle fokus ratkaisuihin

Coachingissa käytetään erilaisia työkaluja, joissa aktivoidaan ajatteluamme kohti ratkaisuja, ongelmissa vellomisen sijaan.

Tulevaisuuden muistelu on ratkaisukeskeinen työkalu, jossa keskitytään tulevaisuuteen, voimavaroihin ja valintoihin.

Kuvitellaan, millainen oma elämä tai jokin ongelmalliseksi koettu tilanne, esim. työyhteisössä tai perheessä, on jossain kohtaa tulevaisuudessa, kun asiat ovat ratkenneet myönteisesti.

Muistelu voidaan tehdä kirjallisesti. Sen avulla voidaan tunnistaa tavoitteita, niiden esteitä, keinoja ja voimavaroja esteiden ylittämiseksi. Käytetään monenlaisissa yksilö- ja ryhmävalmennuksissa.

TEE KIRJOITUSHARJOITUS YKSIN TAI YHDESSÄ

1. Kirjoita tulevaisuudesta käsin, miten ongelmatilanne ratkesi. Valitse aiheeseen sopiva aikajänne. Voit auttaa mieltäsi pääsemään luovaan ajatteluun hiljentymällä hetkeksi ja hengittelemällä rauhallisesti muutaman minuutin ajan.

2. Kaikki osapuolet kirjoittavat oman tulevaisuuden muistelunsa.

3. Kuvaile tilanteeseen johtaneita asioita, tapahtumia, sekä omaa osuuttasi niihin. Esim.

  • Mitä on tapahtunut, jotta ongelmallinen tilanne on ratkennut?
  • Mikä on ollut oma osuutesi siinä?
  • Ketkä muut ovat olleet mukana asiaa ratkaisemassa?
  • Mitkä olivat tärkeimmät asiat, jotka johtivat asian myönteiseen lopputulokseen?
  • Mitä tietoja, taitoja tekoja tarvittiin?

4. Osapuolten muisteluista kootuista oivalluksista tehdään yhdessä toimintasuunnitelma, jota seurataan ja optimoidaan matkan varrella.

Ratkaisukeskeisin terveisin,

Life Coach Academy tiimi