Life Coaching goes Academic!

Life Coach Academy järjestää Kesäyliopistojen alaisuudessa vuoden kestävää, opintopisteytettyä LCA Life Coach® tutkintoon johtavaa koulutusta, ammatillisena täydennyskoulutuksena. Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille, kuten hoito-, opetus- ja esimiestehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan ja saada enemmän työkaluja päivittäiseen työhönsä ja parantaa omien asiakkaiden, oppilaiden tai alaisten elämäntaitoja.

RATKAISUKESKEINEN ELÄMÄNTAIDONVALMENNUS

Koulutusta on uudistettu ja täydennetty alan muista koulutuksista huomattavasti laajemmaksi kokonaisuudeksi. LCA Life Coach® koulutus on monta tieteenhaaraa yhdistävä kokonaisuus, joka auttaa ymmärtämään nykyihmisen elämää ja voittamaan sen haasteita. Koulutuksen tavoite on antaa opiskelijalle vahva näkemys elämän kokonaisvaltaisuudesta ja ihmisten ohjaamisesta eteenpäin joko yksityis- tai työelämässään. Koulutus kehittää myös opiskelijan omaa itsetuntemusta, antaa  keinoja itsensä syvempään ymmärtämiseen ja työkaluja parhaan mahdollisen, omannäköisen elämän luomiseen.

Koulutuksessa tutkitaan ratkaisukeskeisen valmentamisen näkökulmasta ihmisen elämän eri osa-alueita: fyysisestä hyvinvoinnista henkiseen hyvinvointiin, ihmissuhteista aina työhyvinvointiin saakka. Life Coachingissa on aina kysymys oman elämän tietoisesta johtamisesta, muutosprosesseista kohti valmennettavan itsensä määrittelemiä tavoitteita ja hyvää elämää. Valmentajan tehtävä on auttaa valmennettavaa avartamaan käsitystä itsestään, mahdollisuuksistaan sekä auttaa pääsemään yli rajoittavista uskomuksistaan, tukea ja inspiroida  valmennettavaa kohti tavoitteitaan ammattimaisin ja toimivin keinoin.

Maailman parantaminen alkaa omista nurkista. Olet lämpimästi tervetullut kantamaan kortesi kekoon!

Seuraavat koulutukset alkavat huhtikuussa marraskuussa 2016 Kuopiossa ja tammikuussa 2017 Kouvolassa. Katso lisää “KOULUTUS” ja “HAKEMINEN” sivuilta.

Kommentointi on suljettu.