Pätevöidy coachingin huippuammattilaiseksi uudistetussa koulutusohjelmassa!

Tutustu koulutusohjelmaan

Life Coach Academy

PARHAAT PALAUTTEET COACHING-KOULUTUSTEN ARVIOINNEISSA! (koulutus.fi)

LCA Life Coach® –koulutus on kesäyliopistojen kanssa yhteistyössä kehitetty, vuoden kestävä monimuoto-opiskeluna toteutettava ammatillinen täydennyskoulutus, jossa opiskelija saa coaching-ydintaitojen lisäksi mm. syvällisen tietotaidon ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja elämäntaidoista, kuten mielen- ja tunne-elämän johtamisesta, vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidoista, sekä perusopit työhyvinvointi- ja uravalmentamisesta.

KEHITTYVÄ OHJAUSMUOTO

Coaching on ohjausmuoto, jossa erilaisin tekniikoin pyritään laajentamaan valmennettavan näkökulmaa ja kehittämään ajattelua ja toimintaa ratkaisukeskeiseen suuntaan.  Coachin tehtävä on hallita coaching-prosessi ja käyttää coaching-työkaluja niin, että eteenpäin vievät vastaukset ja ratkaisut löytyvät valmennettavasta itsestään. Coachin tehtävä on oivalluttaa ja tukea valmennettavaa kasvuprosessissaan.

Kehittyvänä ohjausmuotona coaching on näkemyksemme mukaan menossa siihen suuntaan, että coachilta odotetaan myös syvempää tiedollista osaamista,  jotta hän osaa valmentaa asiakkaitaan laadukkaammin.

Erityisesti työelämässä on kysyntää coacheille, joilla on hyvä asiaosaaminen, sekä hyvät coaching-taidot; esimerkiksi opettaja tai esimies, joka osaa hyvin oman ammattinsa, mutta osaa tarvittaessa käyttää työssään coachaavaa otetta, eli haastaa ohjattavaa löytämään itsestään ratkaisuita käsillä olevaan haasteeseen.

Coachingista käytetäänkin metaforaa, että sen sijaan että, ihmisille annettaisiin kaloja, heitä opetetaan onkimaan itse. Valmennettavan taitojen kehittyminen prosessin seurauksena, on kestävää kehitystä parhaimmillaan.

Ratkaisukeskeinen, valmentava ote on tämän päivän työelämässä yhä tärkeämpi taito ja toimintamalli.

KOKONAISVALTAINEN IHMISKÄSITYS JA PEHMEÄT TYÖELÄMÄTAIDOT

Kokonaisvaltaisesti hyvinvoivan ihmisen, jolla on hyvät itsensäjohtamisen taidot, on helpompi pärjätä yhä pirstaloituneemmaksi käyvässä työelämässä.

Muutokset asettavat paineita myös johtajuudelle. Hyvältä johtajalta vaaditaan nykyisin entistä enemmän taitoa valmentaa ja ymmärtää ihmisiä kokonaisvaltaisesti.

Tutkimusten mukaan, tulevaisuudessa tarvittavia yleistaitoja ovat mm. luovan ajattelun ja empatian taidot, joita voidaan lisätä esimerkiksi coaching-dialogilla, sekä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja kehittämällä.

UUSIA TYÖKALUJA, JOITA OLEMME LISÄNNEET KOULUTUKSEEN

Kokonaisvaltaisen ihmisnäkemyksen mukaan, ihminen on sama henkilö yksityis- ja työelämässään, osa-alueiden vaikuttaessa toisiinsa, joten jos haluamme voida kokonaisvaltaisesti hyvin, meidän on hyvä ymmärtää, miten kaikkiin elämän osa-alueisiin voi vaikuttaa myönteisesti.

LCA:n koulutusohjelmaan on lisätty, alan muista elämäntaito-koulutuksista poiketen, yleissivistävässä, syventävässä tarkoituksessa myös mm.

  • Psykologian perusoppeja
  • Teoriatietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista
  • Oppia erilaisista vuorovaikutustyyleistä väriprofiloinnin avulla
  • NVC:n pohjautuva rakentavan vuorovaikutuksen malli
  • Uusia näkemyksiä ihmissuhteiden valmentamiseen
  • Toivottuja parisuhdevalmennus-työkaluja
  • Työhyvinvoinnin teoriaa
  • Työhyvinvointivalmentajan kartoitus- ja valmennustyökaluja

Tavoitteemme on ollut rakentaa laaja ammatticoachin työkalupakki, jonka avulla voi menestyksekkäästi valmentaa, sekä yksityishenkilöitä että työyhteisöjä. Koulutustamme myös kehitetään koko ajan: uusinta tietoa integroidaan sisältöihin jatkuvasti ja opiskelijamme pääsevät päivittämään osaamistaan, täydennyskursseillamme

Seuraavat alkavat koulutukset, haku päällä nyt:

18.9. 2019 Jyväskylä (arkipäiväryhmä)
20.9. 2019 Turku (viikonloppuryhmä)
18.10. 2019 Tampere(viikonloppuryhmä)
25.10. 2019 Helsinki (viikonloppuryhmä)
8.11. 2019 Oulu (viikonloppuryhmä)
25.3. 2020 Helsinki (arkipäiväryhmä)

 

 

 

Lue lisää coachingista

Life Coach Academy

Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Koulutus on suunnattu ihmissuhdetyön ammattilaisille, tai sellaiseksi aikoville, esimerkiksi esimies-, HR-, hoito- ja kasvatustyössä toimiville, työnohjaajille, personal trainereille, yrittäjille – ylipäätään ihmisille, jotka haluavat kehittää itseään, oppia ymmärtämään ja ohjaamaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Henkilöt, jotka tunnistavat ottavansa usein auttajan roolin ihmissuhteissaan, hyötyvät koulutuksesta myös, koska coachin työkalupakin avulla on helpompi ohjata ihmisiä ratkaisukeskeisesti eteenpäin, uuvuttamatta itseään.

Koulutus lisää myös opiskelijan itsetuntemusta ja -ymmärrystä, antaen valmiuksia johtaa itseään tietoisesti elämän eri osa-alueilla eteenpäin. Vuosi on erittäin kasvattava myös henkilökohtaisesti, koska opintojen aikana jokainen käy läpi myös itse laajan valmennusprosessin.

 

”Kasvat henkilökohtaisesti ja ammatillisesti, tutustut uusiin ihmisiin ja saat itsekin paljon inspiroivaa ja kehittävää valmennusta opiskeluvuoden aikana.”

 

Hae mukaan koulutukseen

Meistä sanottua

Tilaa Life Coach Academyn uutiskirje

Uutisoimme vähän, mutta asiaa. Uutiskirjeen tilaajana saat meiltä vain tietoa, jonka uskomme sinua hyödyttävän, kuten ajankohtaisia kirjoituksia valmennuksellisine työkaluineen ja pohdintoineen. Voit peruuttaa uutiskirjeen milloin vain, uutiskirjeen lopussa olevasta linkistä. Toivomme tietysti, että juttumme ovat niin hyviä, että oikein odotat niiden kolahtavan postiluukkuusi. Kokeile!


Kiitokseksi uutiskirjeen tilaamisesta lähetämme sinulle juoksuohjelman rapakuntoisille, jonka ohjeiden avulla kehität kuntoasi niin, että pystyt juoksemaan viisi kilometriä 5-6 viikon harjoittelulla ja 10 kilometria 11 viikon harjoittelulla.